Wydawca treści

null Przypomnienie o potrzebie stosowania przepisów dyrektywy RCD-1

Przypomnienie o potrzebie stosowania przepisów dyrektywy RCD-1

Wydawca treści

Pozostałe artykuły w sekcji

Ikona artykuły
Przypomnienie o potrzebie stosowania przepisów dyrektywy RCD-1
Dokument rejestracyjny jednostki stanowi dowód własności oraz poświadcza jej polską przynależność. Dokument rejestracyjny ma postać plastikowej karty. W artykule przedstawiono jego wzór, zawartość poszczególnych pól informacyjnych i stosowane skróty oraz zastosowane techniki zabezpieczenia.
Registration certificate of a yacht or other watercraft of less than 24 m in length
Wymagania dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych sprowadzanych spoza UE i wprowadzanych po raz pierwszy do użytkowania na ternie UE
Wymagania dyrektywy RCD dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych.
Dokumenty, które mogą stanowić załączniki do wniosku o rejestrację i poświadczać informacje zawarte we wniosku składanym zgodnie z przepisami ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, jakimi legitymują się statki morskie.
Dokumenty, które mogą stanowić załączniki do wniosku o rejestrację i poświadczać informacje zawarte we wniosku, składanym zgodnie z przepisami ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, jakimi legitymują się statki śródlądowe.

Nowy rejestr

01.08.2020

Od 1 sierpnia 2020 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
Udostępnione poprzez System REJA24 e-Usługi usprawniają czynności związane z przygotowaniem i składaniem wniosków o rejestrację.

e-usługi