Wydawca treści


Artykuł zawiera kompendium wiedzy dotyczącej nowych przepisów rejestracji jachtów oraz innych jednostek pływających o długości do 24 metrów

Wydawca treści

Pozostałe artykuły w sekcji

Artykuł zawiera kompendium wiedzy dotyczącej nowych przepisów rejestracji jachtów oraz innych jednostek pływających o długości do 24 metrów
Opracowanie powstało z myślą o żeglarzach, właścicielach i armatorach jachtów o długości do 24 m, aby ułatwić im orientację w obowiązujących normach prawnych oraz ich praktycznym zastosowaniu.
Część druga opracowania, które powstało z myślą o żeglarzach, właścicielach i armatorach jachtów o długości do 24 m, aby ułatwić im orientację w obowiązujących normach prawnych oraz ich praktycznym zastosowaniu.
Dokument rejestracyjny jednostki stanowi dowód własności oraz poświadcza jej polską przynależność. Dokument rejestracyjny ma postać plastikowej karty. W artykule przedstawiono jego wzór, zawartość poszczególnych pól informacyjnych i stosowane skróty oraz zastosowane techniki zabezpieczenia.

e-usługi