Wydawca treści


Przypomnienie o potrzebie stosowania przepisów dyrektywy RCD-1

Wydawca treści

Pozostałe artykuły w sekcji

Przypomnienie o potrzebie stosowania przepisów dyrektywy RCD-1
Dokument rejestracyjny jednostki stanowi dowód własności oraz poświadcza jej polską przynależność. Dokument rejestracyjny ma postać plastikowej karty. W artykule przedstawiono jego wzór, zawartość poszczególnych pól informacyjnych i stosowane skróty oraz zastosowane techniki zabezpieczenia.
Registration certificate of a yacht or other watercraft of less than 24 m in length
Wymagania dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych sprowadzanych spoza UE i wprowadzanych po raz pierwszy do użytkowania na ternie UE
Legal requirements and documents of Seagoing Yachts and other watercraft of less than 24 m in length flying the Polish flag
Artykuł zawiera kompendium wiedzy dotyczącej nowych przepisów rejestracji jachtów oraz innych jednostek pływających o długości do 24 metrów

Nowy rejestr

01.08.2020

Od 1 sierpnia 2020 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
Opracowanie powstało z myślą o żeglarzach, właścicielach i armatorach jachtów o długości do 24 m, aby ułatwić im orientację w obowiązujących normach prawnych oraz ich praktycznym zastosowaniu.
Część druga opracowania, które powstało z myślą o żeglarzach, właścicielach i armatorach jachtów o długości do 24 m, aby ułatwić im orientację w obowiązujących normach prawnych oraz ich praktycznym zastosowaniu.

e-usługi