Wydawca treści


Dokument rejestracyjny jednostki stanowi dowód własności oraz poświadcza jej polską przynależność. Dokument rejestracyjny ma postać plastikowej karty. W artykule przedstawiono jego wzór, zawartość poszczególnych pól informacyjnych i stosowane skróty oraz zastosowane techniki zabezpieczenia.

Wydawca treści

null Wymagane dokumenty jednostki pływającej do 24 m

Wymagane dokumenty jednostki pływającej do 24 m

e-usługi