Wydawca treści


Przypomnienie o potrzebie stosowania przepisów dyrektywy RCD-1

Dokument rejestracyjny jednostki stanowi dowód własności oraz poświadcza jej polską przynależność. Dokument rejestracyjny ma postać plastikowej karty. W artykule przedstawiono jego wzór, zawartość poszczególnych pól informacyjnych i stosowane skróty oraz zastosowane techniki zabezpieczenia.

Registration certificate of a yacht or other watercraft of less than 24 m in length

Wymagania dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych sprowadzanych spoza UE i wprowadzanych po raz pierwszy do użytkowania na ternie UE

Legal requirements and documents of Seagoing Yachts and other watercraft of less than 24 m in length flying the Polish flag

Artykuł zawiera kompendium wiedzy dotyczącej nowych przepisów rejestracji jachtów oraz innych jednostek pływających o długości do 24 metrów
Nowy rejestr
01.08.2020

Od 1 sierpnia 2020 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Opracowanie powstało z myślą o żeglarzach, właścicielach i armatorach jachtów o długości do 24 m, aby ułatwić im orientację w obowiązujących normach prawnych oraz ich praktycznym zastosowaniu.

Część druga opracowania, które powstało z myślą o żeglarzach, właścicielach i armatorach jachtów o długości do 24 m, aby ułatwić im orientację w obowiązujących normach prawnych oraz ich praktycznym zastosowaniu.