Wydawca treści

null Termin utraty ważności dokumentów rejestracyjnych

Termin utraty ważności dokumentów rejestracyjnych

 

Od 1 sierpnia 2000 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m (Dz. U. z 2000 r. poz. 1500) (URJ). Ważność dokumentów rejestracyjnych wydanych przed datą wejścia w życie przepisów URJ została czasowo utrzymana na odpowiednio 12, 18 lub 30 miesięcy (zob. w tabeli poniżej). 

Wniosek o rejestrację możesz złożyć w wybranym organie rejestrującym, spośród 382 na terenie kraju. Są nimi starostowie, prezydenci miast na prawach powiatu oraz PZŻ i PZMWiNW. Wniosek można złożyć drogą elektroniczną, ale po odbiór dokumentu należy udać się do siedziby organu – wybierz taki, do którego łatwo Ci będzie dotrzeć. Jeśli nie złożysz wniosku o rejestrację w terminie, stracisz prawo do ulgowej opłaty za rejestrację oraz możliwość zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź strony: reja24.gov.pl

System REJA24:

  • e-usługi związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – wnioski można kierować drogą elektroniczną do dowolnie wybranego przez siebie organu rejestrującego, wykorzystując elektroniczną skrzynkę podawczą;
  • na Portalu Publicznym znajdują się materiały informacyjne o obowiązujących przepisach
    i procedurach;
  • na Platformie Szkoleniowej udostępniono instrukcje obsługi oraz filmy instruktażowe prezentujące sposób posługiwania się aplikacjami Systemu REJA24 w zakresie obowiązków rejestracji jednostek pływających, aktualizacji danych, a także innych usług realizowanych za pomocą systemu.