Wydawca treści


Przypomnienie o potrzebie stosowania przepisów dyrektywy RCD-1

Dokument rejestracyjny jednostki stanowi dowód własności oraz poświadcza jej polską przynależność. Dokument rejestracyjny ma postać plastikowej karty. W artykule przedstawiono jego wzór, zawartość poszczególnych pól informacyjnych i stosowane skróty oraz zastosowane techniki zabezpieczenia.

Registration certificate of a yacht or other watercraft of less than 24 m in length

Wymagania dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych sprowadzanych spoza UE i wprowadzanych po raz pierwszy do użytkowania na ternie UE

Wymagania dyrektywy RCD dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych.

Dokumenty, które mogą stanowić załączniki do wniosku o rejestrację i poświadczać informacje zawarte we wniosku składanym zgodnie z przepisami ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, jakimi legitymują się statki morskie.

Dokumenty, które mogą stanowić załączniki do wniosku o rejestrację i poświadczać informacje zawarte we wniosku, składanym zgodnie z przepisami ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, jakimi legitymują się statki śródlądowe.
— 7 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 1 - 7 z 11 rezultatów.