Hub

Elektroniczna skrzynka podawcza

Usługi elektroniczne umożliwiające rejestrację jednostki, aktualizację danych rejestrowych, w tym zgłoszenia zawiadomienia, dotyczącego zbycia lub nabycia jednostki i jej wyrejestrowania oraz uzyskania odpisu lub wyciągu z rejestru

Dla organów rejestrujących

Aplikacja udostępniająca organom rejestrującym zbiór usług elektronicznych związanych z realizacją zadań wynikających z Ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz aktów wykonawczych

Publiczny serwis informacyjny

Portal Publiczny zawiera zbiór informacji dotyczących działania Systemu REJA24 oraz przepisów ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, sprofilowany dla poszczególnych grup interesariuszy

Platforma rozwoju kompetencji

Platforma Szkoleniowa udostępnia instrukcje obsługi oraz filmy instruktażowe prezentujące sposób posługiwania się aplikacjami Systemu REJA24 w zakresie obowiązków rejestracji jednostek pływających oraz aktualizacji danych